ENGLISH
 
   

SEMPOZYUM PROGRAMI:

9. ULUSLARARASI DELME-PATLATMA SEMPOZYUMU
9th Iternational Drilling-Blasting Symposium

1-2 ARALIK / DECEMBER 2017
Meyra Palace Hotel Balgat-Çankaya / A N K A R A

1 Aralık/December 2017 (Cuma/Friday)

08:15-09:15

KAYIT / REGISTRATION

09:15-09:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES

09:30-10:00

SERGİ AÇILIŞI- EXHIBITION OPENING / ÇAY-KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

1. Oturum / 1st Session

 

Oturum Yöneticileri Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN; Ergün ALPAYDIN

10:00-10:20 Delik derinliğinin darbeli delicilerin delme hızı üzerinde etkisi
The effect of hole depth on the penetration rate of percussive drills
S. Kahraman, K. Develi- Türkiye
10:20-10:40 Murgul Çakmakkaya Sahasında Kullanılan Bitlerin Karşılaştırması
Comparison of the bits that using in Murgul Çakmakkaya
C.Uzun, Y. Kara, R. Işıkçı-Türkiye
10:40-11:00 Kayaç Kesilebilirliği ve Delinebilirliği Çalışmaları İçin Yeni Bir Kaya Kesme Düzeneği: Düşey Kayaç Kesme Seti
New Testing Equipment for Rock Cuttability and Drillability Studies: Vertical Rock Cutting Rig
S. Yaşar, Ö. Yaşar, A.O. Yılmaz-Türkiye
11:00-11:20

ÇAY – KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

2. Oturum / 2nd Session

 

Oturum Yöneticileri Yrd. Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR; Ömer Y. ERKOÇ

11:20-11:40 Bir Kalker Sahasında Yapılacak Patlatmanın Arkeolojik Yapılara ve SİT Alanlarına Etkisi
The Effect of Blasting on a Limestone Field to the Archaeological Sites and Protected Areas
B. Uz, T.D. Yıldız, A.H. Gültekin, F. Esenli, Ş. Özdamar, O. Kural-Türkiye
11:40-12:00 Patlatmalı Temel Kazısı Uygulaması: Küçük Çamlıca TV – Radyo Kulesi Projesi
Application of Blasting Foundation Excavation: Project of Küçük Çamlıca TV – Radio Tower
S. Bağdatlı, A. Kahriman, A. Arslantürk, S. Işıdı, M. Çam- Türkiye
12:00-12:20 AKH Demiryolu Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Patlatmalı Tünel Kazılarında Yelpaze Çekme Metodunun Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Implementation of Fan-Cut Method in Tunnel Excavations by Drilling and Blasting within the Scope of AKH Railway Project
E. Alan, D. Şimşek, A. Domaç-Türkiye
12:20-12:40 Image J Programı ile Parça Boyutu Analizi
Analysis of Particle Size Distribution with Image J Programme
M.K. Kılıç, A. Kahriman, S. Bağdatlı-Türkiye
12:40-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ- LUNCH

 

3. OTURUM /3 thSESSION

Oturum Yöneticileri Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT; Velat ALABAŞ

14:00-14:20 Patlatmalı İnşaat Temel Kazı Çalışmalarının Yapılar Üzerindeki Etkileri
Effects of Blasting Foundation Building Excavation Studies on Constructions
G. Külekçi, M. Çapık, A.O. Yılmaz-Türkiye
14:20-14:40 Patlatma Kaynaklı Titreşimlerle İlgili “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin Örnek Bir Çalışma ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Environmental Noise Regulation Related to Blast Induced Vibrations by a Case Study
F. Cihangir, A. Kesimal, E. Koç, T. Yılmaz, B. Erçıkdı-Türkiye
14:40-15:00 Patlatma Kaynaklı Titreşim Yayılım Denkleminin Mesafeye Bağlı Hata Oranına Göre Kullanılabilirliği
The Usability of Blast Induced Vibration Propagation Equation According to Error Rate
A. Karadoğan, Ü. Özer, Ü. Kalaycı Şahinoğlu, M.C. Özyurt, Z. Sertabipoğlu-Türkiye
15:00-15:20 Şehir İçi Patlatmalı Temel Kazılarında Farklı Ateşleme Sistemleri Kullanımının İnsan Algısı Üzerindeki Etkileri
The Effect on Human Perception of the Use of Various Ignition Systems in Inner City Foundation Excavation with Explosives.
U. Atlıhan, Ü. Özer, A. Karadoğan, M. Çallıoğlu, O. Özkul-Türkiye
15:20-15:40

ÇAY – KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

4. OTURUM/ 4thSESSION

Oturum Yöneticileri Prof. Dr. Sair KAHRAMAN; İbrahim DEMİRCAN

15:40-16:00 Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Titreşim ve Şev Deformasyonları Açısından Araştırılması: Çaykara (Trabzon) Taş Ocağı Örneği
The Investigation of Environmental Impacts with regard to Vibration and Slope Deformations of Blasting: Çaykara (Trabzon) Example of Quarry
S. Alemdağ, G. Külekçi-Türkiye
16:00-16:20 Improving the Productivities of Surface Coal Mines in Australia
S. Esen-Avustralya
16:20-16:40 Tekkeköy (Gümüşhane) Yakınlarında Bulunan Taş Ocağının Patlatma Tasarımı ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Environmental Impacts and Blasting Design of the Quarry near the Tekkeköy (Gümüşhane)
İ. Çavuşoğlu, S. Alemdağ- Türkiye
16:40-17:00 Effect of Drilling and Blasting Performance on the Energy Consumption of a Jaw Crusher
R. Comaklı, U. Atıcı, E. Doğangün-Türkiye
17:30-19:00

SEMPOZYUM AÇILIŞ KOKTEYLİ / SYMPOSIUM WELCOME COCTAIL
Meyra Palace Hotel Balgat

 

2 Aralık/December 2017 (Cumartesi/Saturday)

 

1. OTURUM/ 1STSESSION

Oturum Yöneticileri, Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Karadoğan;  H. İbrahim İŞÇEN

09:00-09:20 Küçük Ölçekli Basamak Patlatmalarında Eklem Sistemlerinin Parçalanmaya Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Fragmentation Effect of The Joınt Systems in Small Scale Bench Blasting
O. Altürk, E. Kahraman, A. M. Kılıç -Türkiye
09:20-09:40 Verification of Burden and Specific Charge Formulas by Single Hole Blasting in Limestone
Dilim Kalınlığı ve Özgül şarj Formüllerinin Tek Delik Atımlarıyla Doğruluğunun Tetkiki
H.T. Özkahraman-Türkiye
09:40-10:00 Assessment of the Blast Induced Vibration Prediction in Open Pit Mines
A. Siamaki, K. Shahriar, S. H. Khoshrou, A. Afsharian- İran
10:00-10:20 Taş Ocaklarında Parçalanma, Yığın Profili ve Taş Savrulmasının Denetlenmesi
Controlling Fragmentation, Muckpile Shape and Flyrock at Quarries
S. Esen- Türkiye
10:20-10:40

ÇAY – KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

2. OTURUM/2nd SESSION

Oturum Yöneticileri Prof.Dr. Celal KARPUZ; Dr. Sedat ESEN

10:40-11:00 Sorumluluk Sende
It is Your Responsibility
Ü. Kılıç, M. Derya, V. Alabaş- Türkiye
11:00-11:20 Zonguldak-Ereğli Bölünmüş Karayolu İnşaatı 2-A Kesiminde Viyadük Ayakları Kazısı Kontrollu Patlatma Uygulamaları
Cautious Blasting Practices for Viaduct Footing Excavation at Zonguldak-Ereğli Divided Highway Construction at Section 2-A
H.A.Bilgin, M.Kılıç, B. Ünlütürk- Türkiye
11:20-11:40 Şev Ötelemelerinde Patlatma Kaynaklı Malzeme Dökülmesinin Önlenmesi Çalışması
Preventive Study on Blast Induced Falling Material During Pit Expansion
E. Güngör, E. Bayrak, E. Terzi- Türkiye
11:40-12:00 Drilling and Blasting Improvement by The Aim of Air-Deck Blasting in The Chadormalu Iron Mine
A.Afsharian, A. Siamaki- İran
12:00-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ- LUNCH

 

3. OTURUM/3rdSESSION

Oturum Yöneticileri Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER; Müfit ERDİL

13:30-13:50 Patlatma Faaliyetleri Kapsamında Tehlike Sorumluluğu
Dangerous Liability Within Blasting Activities
S.Aslan- Türkiye
13:50-14:10 Patlayıcı Maddelerin Karayoluyla Taşınması Esnasında Mobil İletişim Cihazlarının Kullanılmasının Sürüş Güvenliğine Etkisi
E.Elmacı- Türkiye
14:10-14:30 Ön Kesme Patlatmalarında Ateşleme Sırası ile Ayna Hasarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of The Relationship Between Delay Sequence and Bench Face Damage for Presplit Blasting
U. Özer, Ü. Kalaycı Şahinoğlu, A. Karadoğan, M.C. Özyurt, Z. Sertabipoğlu-Türkiye
14:30-14:50

ÇAY – KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

4. OTURUM/4 THSESSION

Oturum Yöneticileri Doç. Dr. Ümit ÖZER; Orhan PATIR

14:50-15:10 Nonel ve Elektronik Ateşleme Sistemlerinin Performans Analizi Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Performance Analysis Values of Nonel and Electronic Ignition Systems
S. Ercins, C. Şensöğüt- Türkiye
15:10-15:30 Patlayıcı Madde Nedir? Tanımda ve Sınıflandırmada Yaşanan Karışıklığa Bir Yaklaşım
What is Explosives? An Approach to the Confusion in Definition and Classification
M.Erdil, P.Erdil- Türkiye
15:30-15:50 Blast Induced Vibration in the Adjacent of Surface and Underground Structures in Dam Construction
A. Siamaki, K. Shahriar, A. Afsharian- İran
15:50-16:10

ÇAY – KAHVE MOLASI- COFFEE BREAK

 

5. OTURUM/5thSESSION

Oturum Yöneticileri Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN; A. Gökhan HALICILAR

16:10:16:30 Elektriksiz ile Elektronik Ateşleme Sistemlerinde Belirlenen Gecikme Sürelerinin Doğrululuklarının İrdelenmesi
An Evaluation of the Accuracy of Delay Times Used in Non-Electrical and Electronic Initiation Systems
Ö. Düzgün, Ö.G. İlik- Türkiye
16:30-16:50 The Effect of Rock Strength on Blast Efficiency
Kayaç Dayanımının Patlatma Verimine Olan Etkisi
A.Tosun- Türkiye
16:50-17:10 Kırıklı, Çatlaklı, Yatay Tabakalı ve Killi Formasyonlarda Delme ve Patlatma Parametreleri
Drilling and Blasting Parameters in jointed, fractured, horizontal layered and clayey formations
Ş. S. Karademir, Türkiye
19:30-23:30

SEMPOZYUM GALA- MADENCİLER GÜNÜ YEMEĞİ / SYMPOSIUM GALA-MINERS DAY DINNER Meyra Palace Hotel Balgat

 

 

 


   
delpat@maden.org.tr - © 2016 - 2017 / IP Adresiniz:  37.230.108.29